UČITELJU, GDJE STANUJEŠ

fra Ivan Matić

Samo za Tebe, samo na Tvoju riječ
ja ostavljam sve, za Tebe, Isuse.
Samo za Tebe učinit ću sve, baš sve
svoj život ću dati, sve svoje godine.
Samo da budem gdje si Ti,
samo da živim u Tvojoj ljubavi.

Učitelju, gdje stanuješ, kaži gdje stanuješ,
jer želim Ti doći i ostati sTobom zauvijek.

Samo za Tebe
i Tvoje ljubavi koja živi u meni,
sve rane liječi mi.

NOTE (GIF)

početna stranica