U TO VRIJEME GODIŠTA

Hrvatski crkveni kantual (1934.)

U to vrijeme godišta
Mir se svijetu naviješta
Porođenjem Djetešca
Kom' je majka djevica.

Anđeli se javili
Rajsku pjesmu slagali
Slava Bogu pjevali
A mir ljud'ma prosili.

Djeva Sina rodila
Đavlu silu slomila
Svijetu Spasa podala
Nama majka postala.

A mi Kristu hvalimo
S anđelima pjevamo
Radi žrtve njegove
Što je za nas započe.

MIDI

NOTE (GIF)

početna stranica